LiFePO Victron SMART

LiFePO Victron SMART


Lithium-železo-fosfátové (LiFePO4 nebo LFP) baterie jsou nejbezpečnější z hlavních typů lithium-iontových baterií. Jmenovité napětí článku LFP je 3,2 V (olověná kyselinová baterie: 2 V / článek). Baterie LFP 12,8 V se tedy skládá ze 4 článků zapojených do série; a baterie 25,6 V se skládá z 8 článků zapojených do série.


Olověná baterie předčasně odejde kvůli sulfataci, pokud:

• v dlouhém časovém intervalu pracuje v režimu nedostatku (tj. pokud je baterie zřídka    nebo vůbec nikdy plně nabitá).
• zůstává částečně nabitá nebo zcela vybitá. Baterie LFP nemusí být plně nabitá. To je hlavní výhoda baterie LFP ve srovnání s olověnou. Dalšími výhodami jsou široký rozsah provozních teplot, vynikající cyklusový výkon, malý vnitřní odpor a vysoká účinnost (viz  níže). LFP je tedy ta správná volba pro velmi náročné aplikace.


Efektivní
V několika aplikacích (zejména solární a/nebo větrné) může mít energetická účinnost zásadní význam. Celková energetická účinnost (vybití ze 100 % na 0 % a opětné nabití na 100 %) průměrné olověné baterie je 80 %. Celková energetická účinnost baterie LFP je 92%. Proces nabíjení olověných baterií se stává obzvláště neúčinným při dosažení
nabití na 80 %, což má za následek efektivitu 50 % nebo méně v solárních systémech, kde je vyžadováno několik dní rezervní energie (baterie pracuje nabitá na 70 % až 100 %). Oproti tomu baterie LFP stále dosáhne 90 % účinnosti v podmínkách plynulého vybíjení.

Velikost a hmotnost
Ušetří až 70 % prostoru Je až o 70 % lehčí

Nekonečná flexibilita
Baterie LFP se nabíjí snadněji než olověné baterie. Nabíjecí napětí může být v rozmezí od 14V do 15V, resp. 28 V až 30 V (pokud žádný článek není vystaven více než 4,2 V) a baterie nemusí být plně nabité. Proto je možné paralelně zapojit několik baterií a pokud jsou některé baterie méně nabité než jiné, nedojde k jejich poškození. 

Proč je systém řízení baterie (Battery Management System) nezbytný Důležitá fakta:
1. Pokud dojde k poklesu napětí článku na méně než 2,5 V, článek LFP se poškodí (poznámka: obnovení pomocí nabíjení s nízkým proudem, méně než 0,1 C, je někdy možné).
2. Pokud dojde k nárůstu napětí článku na více než 4,2 V, článek LFP se poškodí.
3. Články LFP baterie se na konci nabíjecího cyklu nevyvažují automaticky.
Články v baterii nejsou 100 % identické. Proto při cyklu budou některé články zcela nabité nebo vybité dříve než jiné. Rozdíly se zvýší, pokud články nejsou čas od času vyvažovány / vyrovnány.
V olověné baterii bude i nadále proudit malý proud i po úplném nabití jednoho nebo více článků (hlavní efekt tohoto proudu je rozklad vody na vodík a kyslík). Tento proud pak pomáhá plně nabíjet ostatní články, které zaostávají, čímž vyrovnává stav nabití všech článků.
Proud, který protéká plně nabitým článkem LFP, je však téměř nulový a méně nabité články proto nebudou nabity do plna. Časem se rozdíly mezi články mohou stát tak velké, že i když je celkové napětí baterie v stanovených mezích, některé články se zničí kvůli přepětí nebo podpětí.
Aktivní vyvažování článků je zabudováno do všech našich baterií LFP.

Další funkce BMS jsou:
- Zabránění podpětí včasným odpojením zátěže.
- Zabránění přepětí článku snížením nabíjecího proudu nebo zastavením nabíjecího procesu.
- Vypnutí systému v případě překročení teploty.
- Přerušení nabíjení baterie v případě nedostatečné teploty
Systém BMS je proto nezbytný, aby se zabránilo poškození lithium-iontových baterií.


Důležité upozornění
Lithium-iontové baterie jsou drahé a mohou být poškozeny v důsledku nadměrného vybití nebo nabití. K poškození způsobeného nadměrným vybitím může dojít, pokud malé zátěže (jako jsou: poplašné systémy, relé, záložní proud určitých zátěží, zpětný odběr nabíječek baterií nebo regulátory nabíjení) pomalu vybijí baterii, když se systém nepoužívá.

V případě pochybností o možném odběru zbytkového proudu, izolujte baterii otevřením spínače baterie, vytažením pojistky/pojistek nebo odpojením plusu baterie, když systém není v provozu.